Publicēts kopvērtējums pēc 25 kārtām

Kopvērtējuma sadaļā publicēts aktuālais kopvērtējums pēc 25 kārtām. Vēl atlikusi tikai viena kārta, lai uzlabotu savu rezultātu kopvērtējumā!