Publicēts kopvērtējums pēc 20 kārtām

Provizoriskais kopvērtējums pēc pirmajām 20 kārtām skatāms kopvērtējuma sadaļā un arī šeit.