Piektā kārta Skaistkalnes kartē, pie Melnezeriem

Piektajā kārtā 3. maijā startēsim Skaistkalnes kartē (kordinātes: 56.3986, 24.6721). Karte 1:10 000, Melnezeri un to apkārtne.

Waze norādei seko šeit