Orientēšanās seriāla O-Upmale nolikums

Mērķis

”O-Upmale” ir tautas orientēšanās seriāls, 2024. gads ir tā piektais gads. Mūsu mērķis ir veicināt orientēšanās sporta tradīcijas, piedāvāt aktīviem cilvēkiem saturīgu laika pavadīšanas iespēju. Veicināt jaunatnes iesaistīšanos fiziskajās aktivitātēs.

Vadība

Sacensības organizē TOSK “Eko O”, OK “Ozons”, OK “Ikšķile” un Latvijas Orientēšanās federācija sadarbībā ar Ķekavas un Bauskas novadu pašvaldībām, AS “LATVIJAS VALSTS MEŽI” un SIA „Rīgas meži”.

Kontakti: Jurģis Krastiņš, t. 29566786, e-pasts: krasts_krasts@yahoo.co.uk

Informācija: o-upmale.lv

Norises vieta un laiks

“O-Upmale” norisinās Daugavas kreisajā krastā Ķekavas, Ogres un Bauskas novados. Sacensības notiek 26 kārtās, katru otrdienu no aprīļa līdz septembrim saskaņā ar kalendāro plānu. Starts no 17:00 līdz 19:00.

Dalībnieku grupas

SV 10 – 2014. gads un jaunāki
SV 12 – 2012. gads un jaunāki
SV 14 – 2010. gads un jaunāki
SV 16 – 2008. gads un jaunāki
SV 21 – atklātā grupa
SV 40 – 1984. gads un vecāki
SV 50 – 1974. gads un vecāki
SV 60 – 1964. gads un vecāki
SV 70 – 1954. gads un vecāki

Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli. Reģistrējoties seriālam, dalībnieks apstiprina, ka neiebilst savu personas datu publicēšanai dalībnieku sarakstā un rezultātos O-Upmale un lof.lv mājas lapā, un sociālajos kontos kā arī savu personas datu glabāšanai lof.lv sportistu reģistrā.

Distances

DistancesGarumsSarežģītība
1.distance~1.5 kmElementāra, piemērota iesācējiem
2.distance~2.5 kmViegla
3.distance~3.5 kmVidēja
4.distance~5.0 kmVidēja
5.distance~7.0 kmSarežģīta

Katrā kārtā dalībnieki distanci var izvēlēties atbilstoši savai sagatavotībai un pašsajūtai. Darbojas LOF un godīgas spēles noteikumi.

Kopvērtējuma aprēķināšana

Uzvarētāju noteic distancē pavadītais laiks – jo ātrāk, jo labāk. Par 1. vietu dalībnieks saņem 300 punktus; pārējiem dalībniekiem punktu skaits tiek aprēķināts pēc formulas: uzvarētāja rezultāts / dalībnieka rezultāts * 300.

Visu rezultātu apkopošanai kopvērtējumam darbojas arī distanču grūtības koeficients:

1. distancei – 1.0
2. distancei – 1.5
3. distancei – 2.0
4. distancei – 2.5
5. distancei – 3.0

Sezonas uzvarētāju nosaka pēc astoņu labāko kārtu punktu summas. Katras grupas uzvarētāji kopvērtējumā saņem balvas sezonas noslēguma pasākumā. Vienā kārtā drīkst skriet vairākas distances, bet kopvērtējumā tiek ieskaitīts vienas distances rezultāts.

Dalības maksa

Bērni līdz 10 gadu vecumam – bezmaksas
Jaunieši līdz 20 gadu vecumam – 2 €
Pieaugušie – 4 €
SPORTident kartiņas īre –1 € par 1 kārtu

Dalības maksu par visu sezonu vienreizējā maksājumā var ieskaitīt arī kluba kontā, saņemot 10% atlaidi.

Sacensību norise

Lai piedalītos sacensībās, jāierodas sacensību centrā, iepriekšēja reģistrācija sacensībām nav nepieciešama. Turpat dalībnieks samaksā par startu un vajadzības gadījumā īrē SPORTident (tālāk – SI) kartiņu.

Starta grupu dalībnieki izvēlas atbilstoši vecumam un sagatavotībai. Sezonas laikā dalībnieki var mainīt grupu, noteikti reģistrējoties sacensību centrā.

Sacensību centrā dalībnieks saņem sacensību karti, leģendas, ja nepieciešams, savieno distances kontrolpunktus. Startējot, vispirms SI iekārtā CLEAR nodzēš iepriekšējo informāciju no savas SI kartiņas (jāsagaida trīs secīgi skaņas un gaismas signāli), un veicot vienu atzīmi SI iekārtā “Start/Check”, dalībnieks dodas distancē.

SI kartiņā veiktās atzīmes kontrolpunktos (arī jāsagaida skaņas un gaismas signāls) un distances beigās – iekārtā “Finish” ir apliecinājums, ka dalībnieks distanci veicis pareizā secībā. Ja rodas šaubas par elektroniskās iekārtas darbību, noteikti jāizdara atzīme ar kompostieri kartes malā un pēc distances veikšanas tā jāuzrāda tiesnesim.

Uzreiz pēc finiša dalībnieks atzīmējas rezultātu nolasītājā un saņem informāciju par savu rezultātu. Finišu slēdz, kad distanci veicis pēdējais dalībnieks, bet ne vēlāk kā 1 stundu pēc pēdējā dalībnieka starta.

Rekvizīti

Biedrība “Tūrisma un orientēšanās sporta klubs Eko O”
Reģistrācijas Nr. 50008225311
A/S Swedbank, konts: LV84HABA0551038649513
Jāņu iela 8, Bārbele, Bārbeles pag., Bauskas novads, LV – 3905