Iecavas čempionāts

Rezultāti šeit

Detalizētie starplaiki šeit

3. Biļetens skatāms šeit

1. Biļetens (biļetens pdf formātā šeit)

MĒRĶIS
Piedāvāt iespēju skriet orientēšanās sprinta distanci un sagatavoties LČ sprintam.

LAIKS UN VIETA
Otrdiena, 2024. gada 4.jūnijs, Iecava, Bauskas novads
, shēmu skatīt šeit.
17:00 Ierašanās
17:30 Starts izlozes kārtībā

SACENSĪBU FORMATS
Katram dalībniekam būs jāveic divi apļi. Starp pirmā apļa finišu un otrā apļa startu būs organizatoru noteikts fiksēts laika posms (vairāk informācijas sekos 3. biļetenā).

SACENSĪBU RAJONS
Personām, kuru zināšanas par apvidu var būtiski ietekmēt sacensību dalībnieku sniegumu tajās, pirms sacensībām aizliegts atrasties šajā apvidū un veikt orientēšanās vai skriešanas treniņus, testēt ceļu variantus utml.
Embargo līdz 04.06.2024. skatīt šeit.

PROGRAMMA
Sacensības notiek pavēles distancēs ar individuālu startu izlozes kārtībā.
17:00 Ierašanās
17:30 Starts izlozes kārtībā

DALĪBNIEKU GRUPAS, DISTANCES
SV 14 – 2010-2012. gads              
SV 16 – 2008-2009. gads             
SV 21 – atklātā grupa                   
SV 40 – 1975-1984. gads             
SV 50 – 1965-1974. gads             
SV 60 – 1955-1964. gads             
SV 70 – 1954. gads un vecāki     

Distanču parametri tiks publicēti 2. un 3. biļetenā.

NB! Ir iespeja startēt tikai O-Upmale 10.kartā atbilstoši O-Upmale nolikumam (bez Iecavas Orientēšanās Sprinta rezultātiem).

ATZĪMĒŠANĀS
Sacensībās tiks izmantota Sportident bezkontakta atzīmēšanās sistēma.

KARTE UN APVIDUS
Kartes autori Ilgvars Caune, Sulev Luik. Pārkoriģēta 2024 gadā. Daļa no kartes ir pilnigi jauna un tur iepriekš nav notikušas sacensības. Mērogs 1:4000 un augstumlīknes ik pēc 2 metriem.

Apvidus. Dzīvojamajā rajonā atrodamas daudzdzivoklu ēkas, skolas, bērnudārzi, kā arī dzīvojamās mājas ar žogiem, dzīvžogiem. Pamats skriešanai pārsvarā izcils – asfalts vai zālājs. Satiksme apvidū netiks slēgta, šķērsojot ielas, dalībniekiem ir jabūt uzmanīgiem.
Vecā karte (Ilgvars Caune 2021)

PIETEIKŠANĀS UN DALĪBAS MAKSAS
Pieteikties sacensībām iespējams LOF pieteikšanās sistēmā no 01.05.2024.
Sacensībām jāpiesakās līdz 01.06.2024 plkst. 23:59, šeit                                                                                      

Grupasdz 01.06.2024Uz vietas 04.06.2024*             
SV14, SV16, SV50, SV60, SV70        4 EUR   10 EUR
SV21, SV407 EUR   10 EUR 

* Pietekšanās uz vietas 04.06.2023 ir tikai uz vakantajām vietām. Karšu skaits ierobežots.
SIAC īre 2 EUR. SIAC nozaudēšanas gadījumā jāatmaksā pilna SIAC vērtība 78 EUR.

Neierodoties uz sacensībām, pieteiktajiem dalībniekiem ir jāapmaksā 100% dalības maksa.

Samaksāt dalības maksu varēs sacensību centrā pirms starta, kā arī ar pārskaitījumu.
Rēķinus bezskaidras naudas maksājumiem pieprasīt līdz 31.05.2024, rakstot uz e-pastu: sulev.luik@gmail.com  

Maksājumus par dalības maksām veikt uz Eko O bankas kontu. Veicot pārskaitījumu, maksājuma uzdevumā norādīt dalībnieka (vai vairāku dalībnieku) vārdu, uzvārdu par kuru dalības maksa tiek veikta.

Biedriba „Tūrisma un orientēšanās sporta klubs Eko O“
Reģ. Nr 50008225311
A/S Swedbank, konts: LV84HABA0551038649513
Jāņu iela 8, Bārbele, Bārbeles pag, Bauskas novads, LV-3905

APBALVOŠANA
Katrā vecuma grupā 1. – 3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti. 

ĪPAŠI NOTEIKUMI
Katrs dalībnieks pats ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un kārtības noteikumu ievērošanu.

Pirms starta dalībnieki nedrīkst atrasties sacensību rajonā, dalībniekiem jāatrodas sacensību centrā vai 3.biļetenā norādītajā iesildīšanās zonā. Pēc finiša dalībniekiem nav atļauts kontaktēties ar vēl nestartējušajiem dalībniekiem vai atgriezties sacensību apvidū līdz pat sacensību beigām.

Dalībnieki paši ir atbildīgi par sava starta laika ievērošanu.

Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt, ka viņa personas dati (vārds, uzvārds) tiek publicēti starta protokolos un rezultātu sarakstā, kā arī dalībnieku var fotografēt un filmēt, un šie materiāli var tikt izmantoti mārketinga vajadzībām.

ORGANIZATORI
Sacensības organizē O-Upmale seriāls sadarbībā ar Bauskas novada pašvaldību, Iecavas apvienības pārvaldi un Latvijas Orientēšanās federāciju.

Atbildīgais par sacensībām: Sulev Luik, sulev.luik@gmail.com, +371 25515506
Sacensību inspektors: Jurģis Krastiņš
Distanču plānotājs: Lars Anders Luiks
Starta tiesnesis: Andris Ivanāns
Sekretariāts: Laura Luika
Informācija: www.o-upmale.lv