Astotā kārta Kausupes kartē, pie LVM Sīlīšu ceļa blakus elektrolīnijai

Astotajā kārtā 25. maijā startēsim Kausupes kartē (kordinātes: 56.739021, 24.582167). Karte 1:10 000, priežu sils pauguriem un purvainiem nogabaliem.

Waze norādei seko šeit